DAGROOSTER(KLAS 1-2-3): dinsdag 06 december
Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over.
Het geschreven roosterbord is bindend!
1GY3A vrij
BR2D lo M2HA3B te 38
2KT1A stu PG6
BR2D lo M2
BR2J stu 54


HA3B te 38
3Geen Dalton: 24,38,43

4
HV1C stu 38
5Geen Dalton: 24,61,67
HV1E la 47
HV1B la 466Z3A stu 902
Z3B stu 67
7VM2A vrij
GY2A stu 46
BB1A stu PG38HV1B vrij

9Geen MT: 1,24,38,67