DAGROOSTER(KLAS 1-2-3): vrijdag 24 maart
Dit rooster wordt onderhouden door de roosterkamer van het Maurick College. In geval van 'technische storing' neemt 't geschreven roosterbord het dagrooster over.
Het geschreven roosterbord is bindend!
1

2
V5E ENC VERVALT
3GEEN DA: 41-PG6-30-13-9

T4B T4D MA 1+24
T4B EN VERVALT
T4A T4C MA 1+2
H5D WB VERVALT


5GEEN DA:30-13
V61 LA 46
V61 GR 486
V5A ENC VERVALT

V5T WAC PG6


7
V4C WA 15
H415 WA 16
V52 WD 18
T41 WI 23
H5D WB 26
8GEEN MT:41-PG123456-27-21-26-13

9